Regulamentul campaniei promoționale 

Cleștuț are pentru tine super trotinete electrice Xiaomi

 1. Organizatorul campaniei. Condiția de participare. Durata

  1. Organizatorul acestei campanii promoționale (denumită în continuare Cleștuț are pentru tine super trotinete electrice Xiaomi”) este S.C. THECON S.R.L, înregistrat Registrul Comerțului sub numărul J17/1962/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO19302026,  cu sediul în Galați, Bloc PS2, Bulevardul Siderurgiștilor 9, județul Galați denumit în continuare „Organizator”.

  2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al concursului (denumit în continuare “Regulamentul” sau “Regulamentul de concurs”). Prin acceptarea participării la campanie, Participantul declară în mod expres că a luat cunoștință de prezentul Regulament precum și faptul că acceptă termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament, respectiv termenii și condițiile de gestionare a datelor cu caracter personal.

  3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe site-ul Organizatorului www.cleste.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obținut prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail contact@cleste.ro.

  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a putea modifica sau înceta oricând – în mod special, dar nu numai, în cazul modificării legii, în baza unei hotărâri a autorității sau instanței, sau din orice alt motiv – prezentul Regulament de Concurs, urmând ca astfel de modificări să își producă efectele numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul site -ului www.cleste.ro.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a putea înceta inclusiv Concursul promoțional – chiar și pe parcursul Concursului. Organizatorul va publica anunțul privind modificarea eventuala încetare a Concursului pe site-ul www.cleste.ro. Participantul are obligația să se informeze corespunzător de pe site-ul www.cleste.ro.

  6. Campania se adresează clienților persoane fizice și persoane juridice și se desfășoară de către organizatorul S.C. THECON S.R.L, înregistrat Registrul Comerțului sub numărul J17/1962/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO19302026,  cu sediul în Galați, Bloc PS2, Bulevardul Siderurgiștilor 9

  7. Condiția de participare la Campanie o constituie plasarea de comenzi de orice valoare pe site-ul www.cleste.ro în perioada desfășurării campaniei. Pentru a fi validă, comanda trebuie să apară în status „Expediat, Livrată sau Plată acceptată”. Numărul de comenzi plasate este echivalent cu numărul de șanse de extragere. Excepție fac campaniile promoționale când organizatorul își rezervă dreptul de a modifica această condiție. Valoarea comenzii plasate nu influențează șansele de câștig.

  8. Campania se desfășoară în perioada octombrie 2021 – decembrie 2021. Extragerile se vor face pe data de 5 ale lunii următoare. Astfel, extragerea pentru comenzile plasate în luna octombrie, va avea loc pe data de 5 Noiembrie 2021; extragerea pentru comenzile plasate în luna noiembrie va avea loc pe data de 5 Decembrie 2021; extragerea pentru comenzile plasate în luna decembrie va avea loc pe data de 5 Ianuarie 2022. Organizatorul își rezervă dreptul de a extinde durata campaniei după terminarea acesteia*.
   * Perioada campaniei a fost extinsă la data de 6.01.2022, iar noua perioadă de desfășurare a campaniei este octombrie 2021 – martie 2022. Organizatorul își rezervă dreptul de a extinde durata campaniei după această data. Extragerile se vor face pe data de 5 ale lunii următoare. Astfel, extragerea pentru comenzile plasate în luna ianuarie, va avea loc pe data de 5 Februarie 2022; extragerea pentru comenzile plasate în luna februarie va avea loc pe data de 5 Martie 2022; extragerea pentru comenzile plasate în luna martie va avea loc pe data de 5 Aprilie 2022.

 2. Participanții

 3. La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, cu excepția angajaților Organizatorului și ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea și desfășurarea Campaniei.

 4. La Campanie poate participa orice persoană juridică cu sediul în România care are calitatea de client a magazinului online www.cleste.ro

 5. Persoanele sub 18 ani care doresc să participe la concurs, sunt obligate să prezinte dovada acceptului unui părinte/tutore legal în cazul în care participantul câștigă unul dintre cele 3 premii puse la extragere. De asemenea, procesul verbal de predare/primire va fi completat și semnat de către părinte/tutore legal.

 1. Premiile

 1. În cadrul Campaniei se atribuie prin tragere la sorți următoarele premii:

 • 6 (trei) premii ce constau în câte o Trotinetă electrică Xiaomi Mi Scooter Essential cu valoarea comercială de 1500 lei (TVA inclus) fiecare. 

 • Specificații tehnice premii: putere motor 250 W, autonomie 20 km, viteză maximă 20 Km/h.

 1. Pentru prima extragere (din data de 5 Noiembrie 2021) se acordă 1 premiu, urmând ca celelalte două premii să se acorde conform datelor de extragere stabilite în perioada campaniei în articolul 1.8 astfel: 5 Decembrie 2021 – 1 premiu, 5 ianuarie 2022 – 1 premiu. Valoarea totală a premiilor este de 4500 lei (TVA inclus).*

 2. * Conform extinderii campaniei de la articolul 1.8, acordarea premiilor din perioada ianuarie 2022 – martie 2022 va avea loc astfel: pentru a patra extragere (din data de 5 Februarie 2022) se acordă 1 premiu, urmând ca celelalte două premii să se acorde conform datelor de extragere stabilite în perioada campaniei în articolul 1.8.1 astfel: 5 Martie 2022 – 1 premiu, 5 Aprilie 2022 – 1 premiu. Valoarea totală a premiilor acordate în această campanie este de 9000 lei (TVA inclus)
 3. Premiile se livrează doar pe teritoriul României. Un premiu acordat nu poate fi înlocuit cu alte bunuri sau produse și nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani; în cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegându-se orice manifestare expresă și neechivocă ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care câștigătorul refuză preluarea premiului de la reprezentantul organizatorului, refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire etc.), așa cum este acesta descris în prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament. Orice alte cheltuieli sau obligații de orice altă natură, în legătură cu intrarea caștigătorului în posesia premiului, sunt în sarcina exclusivă a câstigătorilor, excepție face livrarea premiului la o adresă specificată de câștigător, o adresă aflată pe teritoriul României în raza de livrare a oricărei firme de curierat, cu care S.C. THECON S.R.L. are contract.

 4. Câștigarea unui premiu nu exclude câștigarea unui alt premiu într-o extragere ulterioară

 5. Organizatorul nu răspunde nici în fața Câștigătorului nici terțelor persoane pentru nicio condiție sau consecință în urma utilizării după predarea premiilor. Organizatorul se obligă să predea premiile din prezentul regulament, însă nu răspunde sub nicio formă de calitatea produselor, nu oferă nici despăgubiri, nici garanție. Câștigătorul își poate valida toate pretențiile de garanție sau de despăgubire față de fabricantul premiului, în acest sens Organizatorul se angajează să colaboreze cu câștigătorul premiului într-o manieră rezonabilă.

 1. Mecanismul

 1. Toți clienții (persoane fizice sau persoane juridice) care plasează o comandă în magazinul online www.cleste.ro în lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie intră automat în tragerea la sorți pentru acordarea premiilor Campaniei.

 2. Comenzile în status „Expediat, Livrată sau Plată acceptată” din lunile stabilite în perioada campaniei la articolul 1.8 vor fi extrase automat din baza de date www.cleste.ro și vor fi luate în considerare în tragerea la sorți din datele stabilite în perioada campaniei.

 3. Premiile se acordă prin tragere la sorți. Un participant este definit prin numărul de comandă existent în sistemul magazinului online www.cleste.ro. Numărul de comenzi plasate este echivalent cu numărul de șanse de participare la extragere.

 1. Tragerea la sorți și validarea câștigătorilor

 1. Tragerea la sorți se face prin generatorul www.random.org unde se vor introduce numerele de comandă aflate în status „Expediat, Livrată sau Plată acceptată” din luna pentru care se desfășoară extragerea astfel:

 • Pe data de 5 Noiembrie 2021 se vor extrage câștigătorii primului premiu 

 • Pe data de 5 Decembrie 2021 se vor extrage câștigătorii celui de-al doilea premiu

 • Pe data de 5 Ianuarie 2021 se vor extrage câștigătorii celui de-al treilea premiu

 • Pe data de 5 Februarie 2022 se vor extrage câștigătorii celui de-al patrulea premiu
 • Pe data de 5 Martie 2022 se vor extrage câștigătorii celui de-al cincilea premiu
 • Pe data de 5 Aprilie 2022 se vor extrage câștigătorii celui de-al șaselea premiu
 1. Se va extrage mai întâi câștigătorul potențial al fiecărui premiu, urmând ca pentru fiecare dintre aceștia să se extragă trei rezerve, care vor fi contactate în ordinea în care au fost extrase în cazul în care un potențial câștigător refuză premiul, ori în eventualitatea invalidării acestuia.

 2. Fiecare potențial câștigător va fi anunțat telefonic, la numărul de telefon și în scris, prin e-mail, date pe care le are disponibile în contul de client , în cel mult 3 zile lucrătoare de la data extragerii, cu privire la procedura de urmat în vederea validării finale și atribuirii premiului. Acestuia i se va aduce la cunoștință faptul că trebuie să comunice date personale, în vederea validării sale finale, pentru atribuirea premiului câștigat, precum și pentru anunțarea publică a câștigătorilor conform obligației instituită de OG nr.99/2000, solicitându-i-se să își exprime în prealabil acordul în acest sens.

 3. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat (nu răspunde) telefonic sau în scris conform art. 5.3 de mai sus în perioada de 3 zile lucrătoare (72 de ore) acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la rezervele desemnate conform art. 5.2 de mai sus, în ordinea în care acestea au fost extrase.

 4. Organizatorul are dreptul de a analiza / verifica înscrierile in Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată drept încercare de fraudare din partea unui Participant va fi cercetată pentru înlăturarea oricărei suspiciuni de fraudă. Organizatorul va invalida și nu va livra/acorda premii acelor Participanți care nu au înlaturat suspiciunea de fraudare a Campaniei.

 5. După validarea și stabilirea de comun acord a tuturor detaliilor în legatură cu atribuirea premiilor, fiecărui câștigător al unui premiu ce constă în trotinetă electrică i se va trimite premiul prin curier, la adresa indicată și se va încheia un proces-verbal de atribuire (predare - primire) a premiului ce trebuie semnat de către câștigător și de reprezentantul Organizatorului. Costul de livrare a premiului este acoperit integral de către Organizator.

 6. Termenul de livrare a premiului către câștigător se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la validarea acestuia.

 7. În cazul în care vreun câștigător, din motive personale sau care nu se află sub controlul și responsabilitatea Organizatorului, nu va primi premiul în modalitatea, în conditiile și termenii descriși în prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensație/despăgubire din partea Organizatorului. 

 8. Organizatorul va face public numele castigătorului fiecărei prin postarea acestor informații pe site-ul www.cleste.ro în secțiunea „Concurs”, dar și pe paginile de Social Media ale Organizatorului( Facebook: Cleste.ro și Instagram @cleste.ro).

 1. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Participanții iau la cunoștință și își exprimă acordul expres necondiționat și gratis, pentru ca Organizatorul să publice numele câștigătorului.

 2. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții acceptă conținutul întregului Regulament al Concursului.

 3. Organizatorul se consideră atât gestionar, cât și utilizator și prelucrător de date personale.

 4. Organizatorul - în calitate de Operator prelucrează datele personale ale Participanților la această campanie în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal - Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR

Cont

Click pentru mai multe produse.
Nu au fost găsite produse.

Meniu

Crează un cont gratuit pentru a salva articolele favorite.

Autentificare